1932

Elogi del senyor Esteve

P0028 - Pintura - Oli sobre llenç - 1932


Primera audició de cançons… del mestre Miquel Querol Gavaldà

F0002 - Fullet i petit imprès - Fotogravat - 1932


Sense títol 3

G0112 - Obra gràfica - Aiguafort i punta seca - 1932


La terrassa (2)

G0082 - Obra gràfica - Punta seca - 1932


Home dret

G0001 - Obra gràfica - Vernís tou - 1932