G0049

El vent

Num Ref.:G0049

Fitxa


Data: 1916

Tipologia: Obra gràfica

Tecnica: Aiguafort i aiguatinta

Dimensions: 38x28cm (petjada)

Firma: –

Localització


MNAC, Barcelona, núm. 5.041

Descripció


Obra mestra de l’artista. Blancs amb una rara qualitat lluminosa. Negres vellutats i transparents. Tot just i equilibrat. Les figures tenen quelcom de ballet grotesc i alhora dramàtic. Lleuger traçat a l’aiguafort. Sis valors a l’aiguatinta.

Procedència


Exposicions


Les Arts i els Artistes. Desena exposició 1 – 14 maig, 1916. Exposición de aguafuertes de Xavier Nogués Ateneo (Ateneu de Madrid), 16 – 30 abril, 1917. Mostra d’aiguaforts de Xavier Nogués Galeries Laietanes, maig 1917. Exposición Xavier Nogués, Barcelona 1873-1941 Palau de la Virreina, març – abril, 1967.

Bibliografia


Jaume Pla, Els gravats de Xavier Nogués Fundació Xavier Nogués, Barcelona, 1960, cat. Núm. 21, làm. Pàg. 39

Print Friendly, PDF & Email