Barcelona - MNAC GDG - núm. 20.623

Barret de copa

G0161 - Obra gràfica - Aiguafort - 1934