MNAC - Barcelona - núm. 42.408

Fragment decoració mural Galeries Laietanes

P0055 - Pintura - Tremp traspassat a tela - 1915


Caçador i família d’excursionistes

P0025 - Pintura - Tremp - 1915-1916