Museu del Disseny - MADB - 107.554

Tres menes hi ha de vi, fresc e fi e fort

V0025 - Vidre esmaltat - Vidre esmaltat - 1924-1930