Museu del Disseny - MADB 107.556

Dona asseguda i home a la barra

V0064 - Vidre esmaltat - Vidre esmaltat - 1933