G0104

Parella en repòs

Num Ref.:G0104

Fitxa


Data: 1940

Tipologia: Obra gràfica

Tecnica: Aiguafort

Dimensions: 24,5×32,5cm (petjada)

Firma: –

Localització


Descripció


Aiguafort de gran extensió de valors, no gaire ben acordats. Menjades amb envernissades successives. Només s’ha pogut trobar una còpia, no gaire bé impresa sobre paper blanc.

Procedència


Exposicions


Exposición Xavier Nogués, Barcelona 1873-1941 Palau de la Virreina, març – abril, 1967.

Bibliografia


Jaume Pla, Els gravats de Xavier Nogués Fundació Xavier Nogués, Barcelona, 1960, cat. Núm. 93, làm. Pàg. 175

Print Friendly, PDF & Email