G0040

Repòs

Num Ref.:G0040

Fitxa


Data: 1912

Tipologia: Obra gràfica

Tecnica: Aiguafort i aiguatinta

Dimensions: 30,5×24,5cm (petjada)

Firma: –

Localització


MNAC, Barcelona, núm. 5.046

Descripció


Composició entre realista i decorativa resolta en dues i sis menjades entre aiguafort i aiguatinta.

Procedència


Exposicions


Saló de les Arts i els Artistes. Segona exposició en el Faianç Català 25 febrer – 12 març, sense datar. Les Arts i els Artistes. Desena exposició 1 – 14 maig, 1916. Exposición de aguafuertes de Xavier Nogués Ateneo (Ateneu de Madrid), 16 – 30 abril, 1917. Mostra d’aiguaforts de Xavier Nogués Galeries Laietanes, maig 1917. Mostra de dotze gravats de Xavier Nogués Llibreria Catalonia, 20 novembre – 5 desembre 1924.

Bibliografia


Jaume Pla, Els gravats de Xavier Nogués Fundació Xavier Nogués, Barcelona, 1960, cat. Núm. 9, làm. Pàg. 15

Print Friendly, PDF & Email