Dipòsit de la Generalitat de Catalunya - procedent col. Riera - 1995 - ingrés 2002

Vas amb parella de ball

- Vidre - Vidre esmaltat - 1916-1918 -


Vas amb dos borratxets – V0045

- Vidre - Vidre esmaltat - 1916-1918 -


Vas amb parella brindant

- Vidre - Vidre esmaltat - 1916-1918 -


Vas amb borratxet i copa a la mà

- Vidre - Vidre esmaltat - 1916-1918 -