1912

Home i gos

G0039 - Gravat i litografia - Aiguafort i aiguatinta - 1912 -


Repòs

G0040 - Gravat i litografia - Aiguafort i aiguatinta - 1912 -


Passeig

G0041 - Gravat i litografia - Aiguafort i aiguatinta - 1912 -


Les tres gràcies

G0026 - Gravat i litografia - Aiguafort i aiguatinta - 1912 -


La ben plantada

G0003 - Gravat i litografia - Aiguafort i aiguatinta - 1912 -


Les tres gràcies

G0004 - Gravat i litografia - Aiguafort i aiguatinta - 1912 -


Pomona

G0018 - Gravat i litografia - Aiguafort i aiguatinta - 1912 -