1912

Les tres gràcies

G0026 - Obra gràfica - Aiguafort i aiguatinta - 1912 -


La ben plantada

G0003 - Obra gràfica - Aiguafort i aiguatinta - 1912 -


Les tres gràcies

G0004 - Obra gràfica - Aiguafort i aiguatinta - 1912 -


Pomona

G0018 - Obra gràfica - Aiguafort i aiguatinta - 1912 -