1932

Elogi del senyor Esteve

P0028 - Pintura - Oli sobre llenç - 1932 -


Home dret

G0001 - Obra gràfica - Vernís tou - 1932 -


Primera audició de cançons… del mestre Miquel Querol Gavaldà

F0002 - Fullet i petit imprès - No disponible - 1932 -