1932

Sense títol 3

G0112 - Gravat i litografia - Aiguafort i punta seca - 1932 -


La terrassa (2)

G0082 - Gravat i litografia - Punta seca - 1932 -


Elogi del senyor Esteve

P0028 - Pintura - Oli sobre llenç - 1932 -


Home dret

G0001 - Gravat i litografia - Vernís tou - 1932 -


Primera audició de cançons… del mestre Miquel Querol Gavaldà

F0002 - Fullet i petit imprès - No disponible - 1932 -